Home
About us
Where we are
Apartments for rent / for sale
Advertisements
Contact us
 
News
Upcoming events
Book tennis, BBQ & club room
House rules
Application forms
Lost and found
Emergency contact
Search the website
 
 
 
 
 
 

 

 

Advertisements
 

On this page, you can list items that you would like to sell or buy. 
 
When submitting the ad, please indicate under "Comments" to which of the following categories your advertised item belongs: 
 
Motor Bikes / Cars / Clothing / Electronic Goods / Collectibles and Art / Furniture and Décor / Sports Equipment / Toys / Hobbies / Tuition / Other
 
If you would like to buy or borrow something, please use the above categories and write "WANTED:" before the item.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Quý vị có thể đăng quảng cáo về những món bạn muốn bán hoặc mua tại đây.
 
Vui lòng chỉ ra trong mục "Comment" danh mục nào quý vị cần quảng cáo trong những danh mục liệt kê sau bên dưới:
 
Xe máy / xe hơi / quần áo / đồ điện tử / sưu tập và nghệ thuật / đồ trang trí nội thất / đồ dùng thể thao / đồ chơi trẻ em / sở thích / dạy kèm / khác.
 
Nếu quý vị muốn mua hoặc mượn gì, vui lòng tham khảo mục trên và viết "WANTED" trước mổi vật phẩm mà bạn muốn mượn.

 

None listed at this time.

 

 
© Copyright 2019 River Garden | Condo Website by HOA Sites | Terms of Use | Admin